Strona katechetów Zespołu Szkół nr 21 w Bydgoszczy
Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, 
ale miłość Moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju - mówi Pan.
                                                                                                                                      Iz 54, 10
Modlitwa do odmawiania przed rozpoczęciem przeglądania Internetu

Wszechmogący i wieczny Boże,
który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo i nakazałeś nam poszukiwać dobra, prawdy i piękna,
zwłaszcza w świętej osobie Twego Jednorodzonego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Ciebie prosimy, racz sprawić za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy w naszych podróżach po internecie kierowali się tylko do stron zgodnych z Twoją wolą
i traktowali wszelkie napotkane dusze z miłosierdziem i cierpliwością.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Z ŻYCIA SZKOŁY

* III Biblijny Konkurs Fotograficzny *
WYNIKI
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym 
w III Biblijnym Konkursie Fotograficznym, 
organizowanym przez naszą szkołę.

Konkurs spotkał się z zainteresowaniem uczniów 
nie tylko szkół bydgoskich, 
ale również szkół spoza naszego miasta.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, 
a nagrodzonych zapraszamy do naszej szkoły 
na uroczystość wręczenia nagród 17 czerwca o godz. 13.30.

Lista nagrodzonych:
kategoria: szkoła podstawowa
  • I miejsce - Oliwier Gołembiewski, SP 32
  • II miejsce - Miłosz Daczkowski, SP 38
  • III miejsce - Artur Czołgosz, SP 38
  • Wyróżnienie - Szymon Jędryczka, SP 61

kategoria: gimnazjum
  • I miejsce - Aleksandra Wróbel, Gim 50
  • II miejsce - Marta Poćwiardowska, Gim 9
  • III miejsce - Patryk Gołembiewski, Gim 8 Sportowe
  • Wyróżnienie - Jakub Kamieniarz, Gim 9

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

* Rok 2016 Rokiem Miłosierdzia *
W drugą rocznicę swego wyboru 
na Stolicę Piotrową 
Ojciec Święty Franciszek ogłosił, 
iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 
będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 
Papież Fanciszek oznajmił to 
14 marca 2015 r. mówiąc:
"Drodzy bracia i siostry. 
Często myślałem o tym, 
jak Kościół może uczynić 
jeszcze bardziej oczywistym 
swe posłannictwo 
bycia świadkiem miłosierdzia. 
Jest to droga, która rozpoczyna się 
od nawrócenia duchowego. 
I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, 
którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. 
Będzie to Rok Święty Miłosierdzia."
* Kanonizacja Jana Pawła II *
Papież JAN PAWEŁ II wraz z papieżem Janem XXIII 
zostali ogłoszeni świętymi w niedzielę Milosierdzia Bożego 
27 kwietnia 2014 roku.
Zdjęcie pochodzi ze strony: http://e-religijne.pl
Własna strona www za darmo - sprawdź