Modlitwa do odmawiania przed rozpoczęciem przeglądania Internetu

Wszechmogący i wieczny Boże,
który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo i nakazałeś nam poszukiwać dobra, prawdy i piękna,
zwłaszcza w świętej osobie Twego Jednorodzonego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Ciebie prosimy, racz sprawić za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy w naszych podróżach po internecie kierowali się tylko do stron zgodnych z Twoją wolą
i traktowali wszelkie napotkane dusze z miłosierdziem i cierpliwością.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Z ŻYCIA SZKOŁY

* BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH *
* OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
"Biblia i przypowieści biblijne" *
Zapraszamy uczniów klas I - VI SP oraz I - III Gim do udziału 
w Ogólnopolskim Konkursie "Biblia i przypowieści biblijne", którego organizatorem jest Firma Edukacyjna Edi Edu.

Konkurs przeprowadzony zostanie dnia 29 listopada b.r. w szkole, zgłoszenia do konkursu do dnia 4 listopada u nauczyciela religii.

Informacje o konkursie, regulamin, zakres tematyczny, 
archiwum testów z odpowiedziami 
dostępne na stronie Organizatora: www.edi.edu.pl/biblia
* KONKURS RÓŻAŃCOWY *
"Różaniec – to skarb, który trzeba odkryć" 
mówił św. Jan Paweł II. 
Aby wołanie papieża nie poszło w zapomnienie, 
zachęcamy uczniów naszej szkoły 
do udziału w konkursie na najpiękniejszy różaniec.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci modlitwą różańcową, przypomnienie jak piękną modlitwą jest modlitwa różańcowa 
i jednocześnie zachęcenie dzieci do częstego jej odmawiania.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 - 6 naszej szkoły. Zadaniem uczestnika konkursu 
jest własnoręczne przygotowanie różańca z dowolnego materiału
(prosimy nie używać jarzębiny, owoców, warzyw itp. 
ze względu na ich nietrwałość).

Prace należy dostarczyć do nauczyciela religii 
do dnia 15 października.
                                                                     
Katecheci ZS21

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

* Nowa Święta Kościoła Katolickiego *
Dnia 4 września 2016 r. papież Franciszek kanonizował 
Matkę Teresę z Kalkuty.
O życiu Świętej można przeczytać tutaj.
Zdjęcie pochodzi ze strony www.stacja7.pl
* Rok 2016 Rokiem Miłosierdzia *
W drugą rocznicę swego wyboru 
na Stolicę Piotrową 
Ojciec Święty Franciszek ogłosił, 
iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 
będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 
Papież Fanciszek oznajmił to 
14 marca 2015 r. mówiąc:
"Drodzy bracia i siostry. 
Często myślałem o tym, 
jak Kościół może uczynić 
jeszcze bardziej oczywistym 
swe posłannictwo 
bycia świadkiem miłosierdzia. 
Jest to droga, która rozpoczyna się 
od nawrócenia duchowego. 
I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, 
którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. 
Będzie to Rok Święty Miłosierdzia."
* Kanonizacja Jana Pawła II *
Papież JAN PAWEŁ II wraz z papieżem Janem XXIII 
zostali ogłoszeni świętymi w niedzielę Milosierdzia Bożego 
27 kwietnia 2014 roku.
Zdjęcie pochodzi ze strony: http://e-religijne.pl
Własna strona www za darmo - sprawdź