Modlitwa do odmawiania przed rozpoczęciem przeglądania Internetu

Wszechmogący i wieczny Boże,
który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo i nakazałeś nam poszukiwać dobra, prawdy i piękna,
zwłaszcza w świętej osobie Twego Jednorodzonego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Ciebie prosimy, racz sprawić za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy w naszych podróżach po internecie kierowali się tylko do stron zgodnych z Twoją wolą
i traktowali wszelkie napotkane dusze z miłosierdziem i cierpliwością.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Z ŻYCIA SZKOŁY

* 11 września odeszła do Domu Ojca *
Ustanie płacz i każda łza 
zostanie otarta. 
Chorób tam nie będzie i bólu. 
Umysł i serce w Nim odnajdą radość, 
a my odzyskamy Raj na wieki.

Małgosiu,
na zawsze zostaniesz 
w naszych sercach i modlitwie.
Wdzięczni dobremu Bogu 
za dar Twojej osoby 
nie mówimy "żegnaj", ale "do zobaczenia"...

Spoczywaj w pokoju.
Z życzeniami Bożego błogosławieństwa 
i obfitości łask Ducha Świętego 
dla uczniów i nauczycieli na nowy rok szkolny!
Katecheci SP32

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

* Peregrynacja kopii obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Diecezji Bygoskiej *
Peregrynacja (z j. łac. "peregrinatio") 
oznacza uroczyste przenoszenie albo przewożenie 
w celach kultowych 
relikwii, obrazów i innych przedmiotów kultu religijnego.
W czasie trwania peregrynacji organizowane są 
specjalne nabożeństwa, 
a jej celem jest zachęta do podjęcia praktyk religijnych 
i zaangażowania w życie wspólnoty kościelnej.
* Święta Matka Teresa z Kalkuty *
Dnia 4 września 2016 r. papież Franciszek kanonizował 
Matkę Teresę z Kalkuty.
O życiu Świętej można przeczytać tutaj.
Zdjęcie pochodzi ze strony www.stacja7.pl
* Kanonizacja Jana Pawła II *
Papież JAN PAWEŁ II wraz z papieżem Janem XXIII 
zostali ogłoszeni świętymi w niedzielę Milosierdzia Bożego 
27 kwietnia 2014 roku.
Zdjęcie pochodzi ze strony: http://e-religijne.pl
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW